jumbotron

Vi tager ansvar

YOU Brands er en betydelig aktør på det danske marked og vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stiller strenge krav til bæredygtig produktion og drift igennem hele værdikæden.

UN Global Compact

I 2010 blev vi medlem af UN Global Compact (FN), verdens største initiativ for erhvervslivets samfundsansvar. Gennem vores medlemsskab i UN Global Compact sikrer vi overholdelse af de 10 grundprincipper indenfor menneskerettigheder, arbejdsmiljø og antikorruption. Vi forpligter os til at indlevere en årlig COP (Communication on Progress), som er et officielt dokument hvor vi beskriver vores målsætninger.

Læs vores UN GLOBAL COMPACT
Mere info om UN Global Compact, se www.unglobalcompact.org

Business Social Compliance Initiative

I 2014 blev vi medlem af BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI er en international organisation som sikrer arbejdsmiljø og rettigheder i en global leverandørkæde. BSCI kan betragtes som en fælles arbejdsstandard. Med vores BSCI medlemsskab ønsker vi at fremme YOU Brands sociale ansvar gennem et intensivt samarbejde med vores leverandører. BSCI sørger for en fælles "Code of Conduct". Vores "Code of Conduct" beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til vores producenter, samarbejdspartnere, internt og eksternt. Sammen arbejder vi mod et fælles mål om at udvikle arbejdsforholdene, beskytte humane rettigheder og at reducere forurening af miljøet.

Læs vores CODE OF CONDUCT
Mere info om BSCI, se www.bsci-intl.org

OEKO-TEX

OEKO-TEX standard 100 er et internationalt certificeringssystem for textiler. OEKO-TEX stiller krav til kemikalieindhold, indhold af tungmetaller og sundhedsfarlige stoffer i textilproduktionen. Alle metervarer som bliver benyttet i vores textilproduktion skal være godkendt ifølge OEKO-TEX standard 100 og vi benytter derfor kun AZO-fri farver. Vi tager jævnligt stikprøver, som sendes til SGS til testning af ulovligt indhold.


GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

Global Recycled Standard (GRS) er en international, frivillig standard som sætter krav til tredjeparts certificering af recycled indsats og ansvar. Målet med standarden er at bruge recycled materiale. GRS inkluderer tillægskriterier for sociale og miljømæssige behandlingskrav og kemiske begrænsninger.


GRØNT PUNKT NORGE

Vi ønsker at vores emballage skal få nyt liv og tager via "Grønt Punkt Norge" ansvar for vores emballage. "Grøn Punkt Norge" er Norges retursystem for emballage – en organisation som hjælper norske virksomheder med at genvinde emballage. Organisationen er non-profit og det miljøgebyr hvert medlem betaler, indgår i sin helhed til at sørge for at emballage bliver genvundet i henhold til myndighedernes gældende krav. Vi er stolte af at bidrage til dette bæredygtige kredsløb.

Mere info om Grøn Punkt Norge, se https://www.grontpunkt.no

FNs 17 VERDENSMÅL

FNs verdensmål udgør 17 konkrete mål som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom, bekæmpe uligheder, stoppe klimaændringer mm.

You Brands har verdensmålene på agendaen. Vi har fokus på hvilke af disse verdensmål vi kan påvirke direkte og indirekte, effektivisere og gennemføre. Både lokalt og internationalt.

Mere info om FNs 17 verdensmål, se https://www.verdensmaalene.dk